• Mikrobitwa o Hoth
  • Jedi przez ponad tysiąc pokoleń stali na straży pokoju i sprawiedliwości.

    OBI-WAN KENOBI™