• Först i slutet inser du vilken kraft den mörka sidan besitter.

    EMPEROR PALPATINE™